درباره ما

شرکت امن گستر راسا مهر مستقر در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل با هدف دستيابي به خودكفايي فني و مهندسی ، ايجاد و انتقال تكنولوژي از طريق ارائه و انجام عمليات طراحي و مهندسي در سال 1395 تاسيس گرديده است. اين شركت بر آن است تا با رعایت الزامات فنی و مهندسی، ایمنی و بهداشت حرفه ای و با حفظ کرامت انسانی، خدمات خود را با کیفیت، زمان و هزینه بهینه در عرصه داخلی و بین المللی ارائه و تلاش نمايد تا به آخرین فن آوری های روز دست يابد .

راسامهر